den haag paleistuinscheveningen-pierden haag lange voorhoutden haag grote marktden haag binnenhofden haag paleis noordeindeden haag binnenhof hofvijverscheveningen-kurhaus-strandden-haag-plein-terras

De Zandmotor bij Kijkduin: uniek in de wereld

De Zandmotor is een kunstmatig aangelegd schiereiland in de vorm van een haak voor de kust van Ter Heijde, een klein vissersdorp in het Westland en Kijkduin. Je kan er heerlijk wandelen over de uitgestrekte zandplaat. Een woestijn van zand aan zee.

Zeehonden vinden regelmatig hun weg naar de Zandmotor. De nieuwe natuur krijgt vrij spel. Wie rust en ruimte zoekt heeft er met de Zandmotor een nieuwe oase bij.

Den-haag_zandmotor-kijkduin

De zee als vriend
De Zandmotor is in 2011 aangelegd door Rijkswaterstaat en uniek in de wereld van watermanagement. Het schiereiland steekt één kilometer in zee en is twee kilometer breed. De aanleg kostte 70 miljoen euro en er is meer dan 21miljoen kuub zand gestort. Na de aanleg besloeg de oppervlakte 128 ha.

Doel van de Zandmotor is om te onderzoeken of er niet met de natuur samengewerkt kan worden ten behoeve van de kustverdediging. Niet tegen de natuur, tegen het water, waarvan de Deltawerken in Zeeland een voorbeeld zijn, maar juist mét het water.

Denhaag_zandmotor

De zee als zandmotor
Elk jaar voert de zee zand weg van de Nederlandse kust. Om de veiligheid van het westen van Nederland niet in gevaar te brengen vult Rijkswaterstaat dat tekort elke vijf jaar aan met een zandstorting op het strand en voor de kust. Deze vijfjaarlijkse zandsuppletie is effectief , maar de hoop is dat met de zandmotor de kustbescherming duurzamer en natuurlijker kan. De zee als zandmotor die zand effectief rondpompt en zo de kust beschermt tegen overstromingen.

Dynamisch kustbeheer
Door in één keer een enorme hoeveelheid zand te storten voorkomt dit een herhaaldelijke verstoring van de kwetsbare zeebodem. De natuur legt het zand zelf op de juiste plek waardoor de stranden en duinen breder worden. Het is een experiment van dynamisch kustbeheer waarbij door de inwerking van golven, wind en stroming, de stranden en duinen verbreden. Indien de zandmotor werkt zoals verwacht, zijn de komende twintig jaar geen zandstortingen nodig voor de kust van Hoek van Holland tot Scheveningen.

Den-haag_zandmotor

Duinmeer
De zandmotor bevat ook een zogenaamd duinmeer van ongeveer 8 tot 10 hectare groot en 2 meter diep. Met het duinmeer wordt voorkomen dat de zandmotor ongewenste effecten heeft op de grondwaterstand van het nabijgelegen natuurgebied Solleveld. Het duinmeer wordt hoofdzakelijk gevoed door grondwater en regenwater. Rond het meer is een natte zone van zoutig zand waardoor daar geen oever-begroeiing komt. In het water komen veel garnalen voor.

Den-haag_zandmotor

Wetenschap
Om te kunnen vaststellen of de innovatieve methode van kustbescherming inderdaad werkt, onderzoeken wetenschappers van diverse pluimage hoe de zandmotor zich ontwikkelt. Om de zandmotor goed te kunnen beheren zijn onder meer meetgegevens nodig over nieuwe zeestromingen die ontstaan nu de kust de vorm van een haak heeft gekregen en welke planten en diersoorten er op de Zandmotor leven.

Prachtig zicht op de Zandmotor vanaf nieuw fietspad
Vanaf 24 november 2011 is het gebied opengesteld voor het publiek en kan men overal wandelen. Aangezien de Zandmotor een wadachtig gebied is het belangrijk de wisseling van de getijden goed in de gaten te houden. Het gebied is inmiddels ook populair bij wind-, golf-en kitesurfers. Volgens kitesurfers is het zelfs één van de mooiste plekken in Nederland om deze sport onder de knie te krijgen.

Den-haag_zandmotor-kijkduin

Boven op het nieuwe duin bij de zandmotor is een fietspad, het Zandmotorpad, aangelegd met zicht op zee. Langs dit fietspad staan afgesloten putten waardoor zoet water in het duin geïnfiltreerd wordt en het zoute zeewater in het zand verder zeewaarts gedreven. Vanaf het fietspad heb je een prachtig zicht op strand, zee en zandmotor.

Den-haag_zandmotor-kijkduin

Bereikbaarheid
De Zandmotor is het gemakkelijkst te bereiken door vanaf Kijkduin over het strand richting Hoek van Holland te lopen of over het fietspad te fietsen. 

De Zandmotor

De Zandmotor is een korte documentaire (15 minuten) uit 2014 die laat zien hoe de zandmotor werkt. Met de kennis van toen. 

Reageer op dit artikel
Mail de redactie
Share dit artikel op Facebook!
Tweet dit artikel op Twitter!
Deel dit artikel!